ام دی اف ایزوفام | Isofam MDF

12 کالا

 • ام دی اف ایزوفام آ خاکستری کد A gray 242 | فروشگاه ام دی اف ایرانی

  ام دی اف ایزوفام آ خاکستری کد A gray 242

  تومان 1,420,000
  رنگ منحصر به فرد کد A gray 242 ، آن را برای طراحی محیط های کوچک و بزرگ به صورت تک رنگ و ترکیب رنگ های سفید و متالیک مناسب نموده است. این محصول مانند سایر ام دی اف های تولید ایزوفام در ابعاد: طول: 3.66 متر | عرض: 1.83 متری و ضخامت 16 میلی متری طول: 2.80 مر | عرض: 1.22 متری و ضخامت 16میلی متری امکان ساخت سفارشی…
 • ام دی اف ایزوفام آ قهوه ای کد A brown 241 | فروشگاه ام دی اف ایرانی

  ام دی اف ایزوفام آ قهوه ای کد A brown 241

  تومان 1,420,000
  رنگ منحصر به فرد کد 241 A brown ، آن را برای طراحی محیط های کوچک و بزرگ به صورت تک رنگ و ترکیب رنگ های سفید و متالیک مناسب نموده است. این محصول مانند سایر ام دی اف های تولید ایزوفام در ابعاد: طول: 3.66 متر | عرض: 1.83 متری و ضخامت 16 میلی متری طول: 2.80 مر | عرض: 1.22 متری و ضخامت 16میلی متری امکان ساخت سفارشی…
 • ام دی اف ایزوفام آروشا 1 کد Arusha 1 156 | فروشگاه ام دی اف ایرانی

  ام دی اف ایزوفام آروشا 1 کد Arusha 1 156

  تومان 1,420,000
  رنگ منحصر به فرد کد کد arusha 1 156، آن را برای طراحی محیط های کوچک و بزرگ به صورت تک رنگ و ترکیب رنگ های سفید و متالیک مناسب نموده است. این محصول مانند سایر ام دی اف های تولید ایزوفام در ابعاد: طول: 3.66 متر | عرض: 1.83 متری و ضخامت 16 میلی متری طول: 2.80 مر | عرض: 1.22 متری و ضخامت 16میلی متری امکان ساخت سفارشی…
 • ام دی اف ایزوفام آش 3 کد Ash 3 417 | فروشگاه ام دی اف ایرانیام دی اف ایزوفام اش 3 کد Ash 3 417 | فروشگاه ام دی اف ایرانی

  ام دی اف ایزوفام آش 3 کد Ash 3 417

  تومان 1,420,000
  رنگ منحصر به فرد کد Ash 3 417، آن را برای طراحی محیط های کوچک و بزرگ به صورت تک رنگ و ترکیب رنگ های سفید و متالیک مناسب نموده است. این محصول مانند سایر ام دی اف های تولید ایزوفام در ابعاد: طول: 3.66 متر | عرض: 1.83 متری و ضخامت 16 میلی متری طول: 2.80 مر | عرض: 1.22 متری و ضخامت 16میلی متری امکان ساخت سفارشی ضخامت…
 • ام دی اف ایزوفام آش روشن کد Ash light 115 | فروشگاه ام دی اف ایرانیام دی اف ایزوفام اش 3 کد Ash 3 417 | فروشگاه ام دی اف ایرانی

  ام دی اف ایزوفام آش روشن کد Ash light 115

  تومان 1,420,000
  رنگ منحصر به فرد کد Ash light 115، آن را برای طراحی محیط های کوچک و بزرگ به صورت تک رنگ و ترکیب رنگ های سفید و متالیک مناسب نموده است. این محصول مانند سایر ام دی اف های تولید ایزوفام در ابعاد: طول: 3.66 متر | عرض: 1.83 متری و ضخامت 16 میلی متری طول: 2.80 مر | عرض: 1.22 متری و ضخامت 16میلی متری امکان ساخت سفارشی ضخامت…
 • ام دی اف ایزوفام آنتیک 1 کد Antik 1 175 فروشگاه ام دی اف ایرانی

  ام دی اف ایزوفام آنتیک 1 کد 175

  تومان 1,420,000
  رنگ منحصر به فرد کد کد antik 1 175، آن را برای طراحی محیط های کوچک و بزرگ به صورت تک رنگ و ترکیب رنگ های سفید و متالیک مناسب نموده است. این محصول مانند سایر ام دی اف های تولید ایزوفام در ابعاد: طول: 3.66 متر | عرض: 1.83 متری و ضخامت 16 میلی متری طول: 2.80 مر | عرض: 1.22 متری و ضخامت 16میلی متری امکان ساخت سفارشی…
 • ام دی اف ایزوفام آنتیک 2 کد Antik 2 176 | فروشگاه ام دی اف ایرانیام دی اف ایزوفام سیاه سه بعدی کد 262 | فروشگاه ام دی اف ایرانی

  ام دی اف ایزوفام آنتیک 2 کد Antik 2 176

  تومان 1,420,000
  رنگ منحصر به فرد کد کد antik 2 176، آن را برای طراحی محیط های کوچک و بزرگ به صورت تک رنگ و ترکیب رنگ های سفید و متالیک مناسب نموده است. این محصول مانند سایر ام دی اف های تولید ایزوفام در ابعاد: طول: 3.66 متر | عرض: 1.83 متری و ضخامت 16 میلی متری طول: 2.80 مر | عرض: 1.22 متری و ضخامت 16میلی متری امکان ساخت سفارشی…
 • ام دی اف ایزوفام آنتیک 3 کد Antik 3 177 | فروشگاه ام دی اف ایرانی

  ام دی اف ایزوفام آنتیک 3 کد Antik 3 177

  تومان 1,420,000
  رنگ منحصر به فرد کد کد antik 3 177، آن را برای طراحی محیط های کوچک و بزرگ به صورت تک رنگ و ترکیب رنگ های سفید و متالیک مناسب نموده است. این محصول مانند سایر ام دی اف های تولید ایزوفام در ابعاد: طول: 3.66 متر | عرض: 1.83 متری و ضخامت 16 میلی متری طول: 2.80 مر | عرض: 1.22 متری و ضخامت 16میلی متری امکان ساخت سفارشی…
 • ام دی اف ایزوفام آنتیک روشن کد Antik light 173 | فروشگاه ام دی اف ایرانیام دی اف ایزوفام آنتیک روشن کد Antik light 173 | فروشگاه ام دی اف ایرانی

  ام دی اف ایزوفام آنتیک روشن کد Antik light 173

  تومان 1,420,000
  رنگ منحصر به فرد کد کد antik light 173، آن را برای طراحی محیط های کوچک و بزرگ به صورت تک رنگ و ترکیب رنگ های سفید و متالیک مناسب نموده است. این محصول مانند سایر ام دی اف های تولید ایزوفام در ابعاد: طول: 3.66 متر | عرض: 1.83 متری و ضخامت 16 میلی متری طول: 2.80 مر | عرض: 1.22 متری و ضخامت 16میلی متری امکان ساخت سفارشی…
 • ام دی اف ایزوفام افرا جویز کد afra ceviz 129 | فروشگاه ام دی اف ایرانی

  ام دی اف ایزوفام افرا جویز کد afra ceviz 129

  تومان 1,420,000
  رنگ منحصر به فرد کد afra ceviz 129، آن را برای طراحی محیط های کوچک و بزرگ به صورت تک رنگ و ترکیب رنگ های سفید و متالیک مناسب نموده است. این محصول مانند سایر ام دی اف های تولید ایزوفام در ابعاد: طول: 3.66 متر | عرض: 1.83 متری و ضخامت 16 میلی متری طول: 2.80 مر | عرض: 1.22 متری و ضخامت 16میلی متری امکان ساخت سفارشی ضخامت…
 • ام دی اف ایزوفام طلایی سه بعدی کد 261 | فروشگاه ام دی اف ایرانیام دی اف ایزوفام سیاه سه بعدی کد 262 | فروشگاه ام دی اف ایرانی

  ام دی اف ایزوفام طلایی سه بعدی کد 3D gold 261

  تومان 1,420,000
  رنگ منحصر به فرد کد 261 gold 3D ، آن را برای طراحی محیط های کوچک و بزرگ به صورت تک رنگ و ترکیب رنگ های سفید و متالیک مناسب نموده است. این محصول مانند سایر ام دی اف های تولید ایزوفام در ابعاد: طول: 3.66 متر | عرض: 1.83 متری و ضخامت 16 میلی متری طول: 2.80 مر | عرض: 1.22 متری و ضخامت 16میلی متری امکان ساخت سفارشی…
 • ام دی اف ایزوفام کد Aspen آسپن 118 | فروشگاه ام دی اف ایرانی

  ام دی اف ایزوفام کد Aspen آسپن 118

  تومان 1,420,000
  رنگ منحصر به فرد Aspen 118، آن را برای طراحی محیط های کوچک و بزرگ به صورت تک رنگ و ترکیب رنگ های سفید و متالیک مناسب نموده است. این محصول مانند سایر ام دی اف های تولید ایزوفام در ابعاد: طول: 3.66 متر | عرض: 1.83 متری و ضخامت 16 میلی متری طول: 2.80 مر | عرض: 1.22 متری و ضخامت 16میلی متری امکان ساخت سفارشی ضخامت های 8…

ام دی اف ایزوفام | Isofam | فروشگاه اینترنتی ام دی اف ایرانی

ام دی اف ایزوفام یکی از برند های قدیمی بازار ام دی اف و تئوپان ایران به شمار می رود.این شرکت در سال 62 تأسیس و تا کنون فعالیت مستمر خود را ادامه داده است.

هم اکنون این کارخانه با ایجاد خطوط تولید متنوع تولید:

ام دی اف ایزوفام،

نئوپان،

پارکت لمینت

و سایر فرآورده های چوبی ساختمانی؛

جزو بزرگترین تولید کنندگان ایرانی ام دی اف به شمار می رود.

Isofam MDF هم اکنون در زمینی به مساحت 90 هزار متر مربع در محدوده شمس آباد تهران، با دارا بودن بیش از 40 هزار متر مبع سوله و انبار، فعالیت خود را ادامه می دهد.

ایزوفام طی سالیان گذشته و توسعه تولید در رسته های زیر مشغول تولید و بازار سازی است:

 • MDF 3 mm پرینتی
 • ام دی اف ملامینه
 • نئوپان ملامینه
 • نوار لبه پی وی سی
 • کاغذ آغشته به رزین ملامین
 • پارکت لمینت اچ دی اف

همچنین Isofam MDF افتخارات متعددی را کسب نموده که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • نشان افتخار برترین برند شکرتی سال 1400
 • واحد صنعتی نمونه در سال 98 و 99
 • شرکت صنعتی برتر در سال 96

ایزوفام در راستای حفظ رضایتمندی مشتری و ورود به بازار های جهانی، علاوه بر دریافت نشان استاندارد تولید، اقدام به اخذ استاندارد های بین المللی تولید از جمله ایزو 9001 و  CE اتحادیه اروپا نموده است.

ام دی اف ایرانی” با در نظر گرفتن تمام شاخصه های کارشناسی حین نصب و ماندگاری ام دی اف ایزوفام، این محصول را به صورت موجودی کامل در مجموعه فروشگاهی خود موجود نموده است.